Archief

Links

Contact

T.V. EDOS
Ten Holtweg 12
5438 NT Gassel
Tel: 06-30642610

Bestuur

Voorzitter:
Bas van de Wiel
Hoeve 13a
5438 ND Gassel
Tel: 06-11868716
Email: basgassel@hotmail.com

Secretaris:
Harm van Deelen
Hoeve 13
5438 ND Gassel
Tel: 06-51598737
Email: harm_van_deelen@yahoo.com

 

Penningmeester:
Jan Sol
Hoeve 32
5438 ND Gassel
Tel: 0486-432876
Email: jan.sol@home.nl


Bestuurslid:

Piet Verheugen
Nieuweweg 1
5438 AB Gassel
Tel: 06-55334992
Email: pietverheugen@home.nl

 

Bestuurslid:
Nancy van Geffen
De Deel 29
5438 RD Gassel
Tel: 06-20942869
Email: nancyvangeffen@hotmail.com


Ledenadministratie:

Janneke Vorstenbosch
Hoeve 13A
5438 ND Gassel
Tel: 06-20685716
Email: tvedos@outlook.com

 

Rekeningnummers TV Edos
Algemene rekening: NL79ABNA0565409034
Trainingsbijdrage rekening: NL55ABNA0417146906
Sponsorrekening: NL69RABO0105215295

Taakverdeling bestuur

 

 

Overzicht commissies

Baancommissie
Grad Kersten
Gerrit Willems
Frits van Toor

Paviljoencommissie
Marinho de Kleijn
Tim van Overbeek
Jeroen Peeters

Kantine commissie
Rian Siroen
Dini van Toor

Sponsorcommissie
Sjannie Verheugen
Jos Bardoel
Joost Verploegen
Harm van Deelen (administratie)

Technische commissie
Bas van de Wiel
Ronny van Gemert

Competitieleider
Bas van de Wiel

Toernooileiders
Ronny van Gemert
Nancy van Geffen

Toernooicommissie
Ronny van Gemert
Corrie Bardoel
Rian Brans
Nancy van Geffen
Ilona van Deelen
Bas van de Wiel

Jeugdcommissie
Nancy van Geffen

Internet site
Bas van de Wiel

Historie TV Edos

De oprichting
In het begin van 1977 ontstond het idee om in Gassel ‘iets’ voor de tennissport te gaan doen. Dat zou mogelijk kunnen zijn omdat een nieuw sportpark werd aangelegd met de bijbehorende voetbalvelden. Om de belangstelling voor de tennissport te peilen, werd er in april in Gassel een huis-aan-huis folder verspreid. Deze actie leidde tot ongeveer 90 aanmeldingen.

Overleg met het gemeentebestuur
Tijdens de raadsvergadering van de Gemeente Beers op 24 november 1977 kwam het definitieve antwoord, dat we hier letterlijk weergeven: “De goedkeuring om een tennisaccommodatie aan te leggen met 2 tennisbanen en een oefenmuur op het nieuwe sportpark. De verlichting voor de banen moet nog nader worden bekeken. Er zal met de voetbalvereniging overleg gepleegd moeten worden in verband met gebruikmaking kantine en kleedlokalen.” Volgens het college van B&W zou er, als alles mee zou zitten, medio mei/juni 1978 getennist kunnen worden. Vervolgens werd een brief naar de KNLTB gestuurd met de vraag om informatie over de oprichting van een tennisvereniging.

Een Door Onze Sport (EDOS)
De 91 leden konden in 1978  terecht op de nieuwe banen die de vereniging huurde van de gemeente Beers. Het eerste jaar was volgens het oprichtingsbestuur echt een jaar van proefdraaien. Er moest van alles geregeld en bedacht worden, bijvoorbeeld een trainer en een naam. Tennis leren kon bij de eerste trainer: Paul Holtman. En de nieuwe vereniging kreeg de naam EDOS: Een Door Onze Sport.

De echte start
Op 16 maart 1978 werd de eerste serie van tien trainingslessen gegeven in de hal, witte tenniskleding was verplicht! In mei kwam het baanreglement tot stand, werd EDOS ingeschreven als lid bij de tenniscombinatie Peel en Maas en waren de banen speelklaar. Op 10 juni 1978 om 19.00 uur werden de tennisbanen officieel geopend door de burgemeester. Er kon getennist worden. De prijs die leden hiervoor in 1978 betaalden was voor senioren 90 gulden en voor junioren 40 gulden. De minimumleeftijd was 8 jaar.
In 1980 namen de leden van EDOS voor het eerst deel aan de Peel en Maas competitie.
Voor onze club kwamen uit:

- 1 damesteam (woensdagochtend)
- 2 gemengde jeugdteams  (woensdagmiddag)
- 1 jeugd t/m 14 team (zaterdagochtend)  
- 1 herenteam (zaterdagmiddag)

En toen was er… competitie

De eerste competitiejaren gaan bij EDOS de geschiedenis in als:
‘mooi was die tijd’ toen wij…

- met twee teams twee banen deelden
- tot een uur na zonsondergang tennisten omdat we geen verlichting hadden
- met houten rackets de strijd aangingen
- ons spel nog met witte tennisballen speelden
- alleen in witte tenniskleding de baan mochten betreden
- in het halletje van de voetbalkantine koffie dronken uit plastic bekertjes
- in de ‘dug-out’ met een kratje bier de wedstrijden evalueerden
- altijd revanche konden nemen, vanwege de uit- en thuiswedstrijd

Wapenfeiten
Na deze start is het bestuur van EDOS niet stil blijven zitten. Een aantal belangrijke jaartallen en wapenfeiten staan in het volgende overzicht:

1982
Het bestuur verdiept zich in de aanleg van verlichting en de mogelijkheden van een eigen kantine.

1983
Witte tenniskleding is niet meer verplicht.
De derde baan wordt gerealiseerd.

1985
De kantine wordt geopend.

1986
De baanverlichting wordt gerealiseerd.

1987
De kantine wordt uitgebreid met een keuken, toiletten en 2 doucheruimtes.
Start clubavond op dinsdag.

1988
Het eerste windscherm komt er te hangen.
Telefoonaansluiting in de kantine.

1989
TV Edos heeft de historische aantal van 200 leden bereikt.
Het bestuur overweegt een ledenstop bij 240 leden.

2000
Op 1 januari wordt TV Edosgeprivatiseerd.

2001
De grasbanen zijn klaar en worden geopend.

2005
Samen met TV Esteren en Thos worden de eerste gemeentelijke kampioenschappen georganiseerd.

2008
TV Edos knapt de kantine op.
TV Edos organiseert voor de eerste maal in de historie een open toernooi.

2015
Bij baan 3 wordt een tribune gerealiseerd.

2016
TV Edos schaft mede dankzij subsidie van de overheid Led verlichting aan.

images/sponsors/Aben.jpgimages/sponsors/Acc_Daanen.jpgimages/sponsors/Baert_Loeffen.JPGimages/sponsors/Button Previcus verenigingen GIF.gifimages/sponsors/Button_Previcus.jpgimages/sponsors/Das-Brans.jpgimages/sponsors/De_Brouwketel.jpgimages/sponsors/De_Lavendel.jpgimages/sponsors/Equer.jpgimages/sponsors/Expert_Cuijk.jpgimages/sponsors/Inter-Iberica.jpgimages/sponsors/Manders.jpgimages/sponsors/Plugro.jpgimages/sponsors/Printservice.jpgimages/sponsors/Rabobank.jpgimages/sponsors/Slaapsfeer.jpgimages/sponsors/Sponsoring_Previcus_Vastgoed.pdfimages/sponsors/TV_Edos.jpgimages/sponsors/Ten_Haaf.jpgimages/sponsors/TheoWillems.jpgimages/sponsors/UBS.jpgimages/sponsors/vanHaren.jpgimages/sponsors/vanHaren_diervoeders.jpgimages/sponsors/vd_Heijden.jpg